Usługi podstawowe - ceny paczek nadanych z Polski

kraj docelowy strefa czas dostawy cena za paczkę* dodatkowe opłaty
do 10 kg Do 31,5 kg odprawa celna strefowa
AUSTRIA 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - -
BELGIA 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - -
BUŁGARIA 2 4 do 5 dni 28 EUR 33 EUR - -
CZECHY 1 2 do 3 dni 26 EUR 30 EUR - -
DANIA 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - 12,5 EUR
ESTONIA 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - 12,5 EUR
FINLANDIA 2 4 do 5 dni 28 EUR 33 EUR - 24,5 EUR
FRANCJA 2 3 do 4 dni 28 EUR 33 EUR - 12,5 EUR
GRECJA 3 4 do 5 dni 39 EUR 44 EUR - 18,5 EUR
HISZPANIA 3 4 do 5 dni 39 EUR 44 EUR - -
HOLANDIA 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - 12,5 EUR
IRLANDIA 3 4 do 5 dni 39 EUR 44 EUR - -
IRLANDIA PÓŁNOCNA 2 4 do 5 dni 28 EUR 30 EUR - -
LITWA 1 2 do 3 dni 26 EUR 30 EUR - -
LUKSEMBURG 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - -
ŁOTWA 1 2 do 3 dni 26 EUR 30 EUR - -
NIEMCY 1 2 do 3 dni 26 EUR 30 EUR - 12,5 EUR
NORWEGIA 3 4 do 5 dni 39 EUR 44 EUR 49 EUR 73,5 EUR
PORTUGALIA 3 4 do 5 dni 39 EUR 44 EUR - -
RUMUNIA 2 4 do 5 dni 28 EUR 33 EUR - -
SŁOWACJA 1 2 do 3 dni 26 EUR 30 EUR - -
SŁOWENIA 2 4 do 5 dni 28 EUR 33 EUR - -
SZWAJCARIA 2 4 do 5 dni 28 EUR 33 EUR 49 EUR 55 EUR
SZWECJA 2 3 do 4 dni 28 EUR 33 EUR - 18,5 EUR
WĘGRY 1 3 do 4 dni 26 EUR 30 EUR - -
WIELKA BRYTANIA 2 3 do 4 dni 28 EUR 33 EUR - -
WŁOCHY 2 4 do 5 dnia 28 EUR 33 EUR - 18,5/73,5 EUR

*Ceny w EURO przeliczane wg średniego kursu NBP z dnia wysyłki
*Cena netto

Usługi dodatkowe

Zlecenie odbioru (Colleection request) - Ceny paczek nadanych do Polski

kraj podjęcia przesyłki strefa czas dostawy cena za paczkę* dodatkowe opłaty
do 10 kg Do 31,5 kg odprawa celna strefowa
AUSTRIA 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - -
BELGIA 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - -
BUŁGARIA 2 4 do 5 dni 42 EUR 48 EUR - -
CZECHY 1 2 do 3 dni 40 EUR 45 EUR - -
DANIA 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - 12,5 EUR
ESTONIA 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - 12,5 EUR
FINLANDIA 2 4 do 5 dni 42 EUR 48 EUR - 24,5 EUR
FRANCJA 2 3 do 4 dni 42 EUR 48 EUR - 12,5 EUR
HISZPANIA 3 4 do 5 dni 54 EUR 60 EUR - -
HOLANDIA 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - 12,5 EUR
LITWA 1 2 do 3 dni 40 EUR 45 EUR - -
LUKSEMBURG 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - -
ŁOTWA 1 2 do 3 dni 40 EUR 45 EUR - -
NIEMCY 1 2 do 3 dni 40 EUR 45 EUR - 12,5 EUR
PORTUGALIA 3 4 do 5 dni 54 EUR 60 EUR - -
RUMUNIA 2 4 do 5 dni 42 EUR 48 EUR - -
SŁOWACJA 1 2 do 3 dni 40 EUR 45 EUR - -
SŁOWENIA 2 4 do 5 dni 42 EUR 48 EUR - -
SZWAJCARIA 2 4 do 5 dni 42 EUR 48 EUR 24,5 EUR 55 EUR
SZWECJA 2 3 do 4 dni 42 EUR 48 EUR - 18,5 EUR
WĘGRY 1 3 do 4 dni 40 EUR 45 EUR - -
WIELKA BRYTANIA 2 3 do 4 dni 42 EUR 48 EUR - -

*Ceny w EURO przeliczane wg średniego kursu NBP z dnia wysyłki
*Cena netto

Gwarantowany dzień doręczenia (Guarantee)

kraj docelowy strefa czas dostawy cena za paczkę* uwagi
Do 10 kg Do 31,5 kg
AUSTRIA 1 3 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
-
BELGIA 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
-
CZECHY 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
-
DANIA 1 3 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
Usługa niedostępna
w niektórych rejonach
FINLANDIA 2 4 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
Usługa niedostępna
w niektórych rejonach
HOLANDIA 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
Usługa niedostępna
w niektórych rejonach
LUKSEMBURG 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
-
NIEMCY 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
Usługa niedostępna
w niektórych rejonach
SŁOWACJA 1 2 dzień Cena podstawowa
+ 18,5 EUR
-
Skontaktuj się
z nami